Teamleider 

Functie

Als teamleider (5 ploeg, 32 uren per week) ben je verantwoordelijk voor het realiseren van afdeling/lijn doelstellingen met specifieke focus op OEE en verliesreductie. Daarnaast bestaan je kerntaken uit plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten; coachen, adviseren van personeel indien nodig; ontwikkelen, continue verbeteren, coördineren en handhaven van systemen, beleid en procedures. Uiteraard sta je open voor nieuwe werkmethodes en ben je bereid hierin actief te participeren.

Aanvullende taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen t.a.v. houding en gedrag

– Het ontwikkelen van Operators richting vak-volwassenheid (zelfstandigheid).

– Verantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van je team (ca. 20 personen). Onder de operationele aansturing vallen ook personele aangelegenheden zoals bijvoorbeeld het functioneren van operators/meewerkend voormannen (functioneringsgesprekken en opvolging hiervan), verbetertrajecten en begeleiding bij verzuim.

– Aansturing van vier “meewerkend voormannen”.

– Voorzitten van teambesprekingen/stand-up en verantwoordelijk voor opvolging en terugkoppeling van hieruit voortvloeiende actiepunten.

– Kennis hebben van, en werken volgens bestaande TWI principes. Eventueel TWI standaarden opstellen en teamleden instrueren/opleiden.

– Actief onderhouden en gebruiken van Prestatie Bewaking Systeem (PBS) informatie en overige tools (o.a. heartbeatbord).

– Informatie via de operators (b.v. van de PBS borden) en gezamenlijk omzetten in preventieve en correctieve acties (gedurende de dienst). Het actief bewaken en opvolgen van de afgesproken acties.

– Zorgdragen voor optimale communicatie (tijdige en volledige informatie) richting alle betrokkenen (collega’s, andere teamleiders en management).

– Aannemen van grondstoffen en uitvoeren van correct grondstoffenbeheer.

– Bewust zijn van voorbeeldfunctie en hier naar gedragen (huisregels in acht nemen).

– Toezien op naleving van alle huisregels, mensen aanspreken bij overtreding hiervan en toepassen sanctiebeleid.

– Verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het team. Signaleren en rapporteren van onveilige situaties zodat deze acuut opgelost kunnen worden. Indien mogelijk zelf al actie ondernemen.

Profiel

Je beschikt over een relevante MBO-opleiding op niveau 4 en relevante ervaring in de procestechniek en leidinggevende ervaring. Je bent in staat om zelfstandig te werken, een groep aan te sturen en te motiveren en hebt kennis van levensmiddelenhygiëne. Daarnaast bent je flexibel en werk je kwaliteitsgericht en ordelijk. Goede kennis van de Nederlandse taal is een must. Het betreft een functie in 5-ploegen, 32 uren per week.

Interesse?

Maak je interesse kenbaar door een sollicitatie met een korte motivatie en je CV te sturen naar hrm@prepain.com. Reageren kan tot 22 februari 2019.